Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

23:12
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viasognito sognito

June 18 2017

19:40
0929 4877
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawasteland wasteland
19:40
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viawasteland wasteland

June 05 2017

19:09
Reposted frombluuu bluuu viaxmartii xmartii

May 31 2017

18:27
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viamyslowyzlew myslowyzlew

May 24 2017

20:36
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
18:56
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viamefir mefir

May 09 2017

20:00
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viaAmericanlover Americanlover
09:34
4011 d5e2

May 08 2017

12:09
Bo kobiety najczęściej wiedzą dokładnie, czego chcą, po pierwszym seksie. Wszystko albo nic. A tak naprawdę to wiedzą to już po pierwszym pocałunku. Prawda?
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromkarosia karosia viamyslowyzlew myslowyzlew
12:08
8754 ac50
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyslowyzlew myslowyzlew
12:08
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Sapkowski
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew
12:08
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— P.Adamczyk
12:00
Jaki kolor powinna mieć bieliznaktórą zdjąłbyś najchętniej?
— Janusz Wiśniewski, Samotność w sieci
Reposted fromolakocie olakocie viamyslowyzlew myslowyzlew
11:58
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslowyzlew myslowyzlew
11:53
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viamyslowyzlew myslowyzlew
11:47

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

11:30
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
11:24

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry

May 07 2017

19:48
Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl